Om att likvidera

Idag klantade sig min skola.

2015.06.11 13:20 The_Ayn_Rand Idag klantade sig min skola.

Sätt in pengarna på någon fond, men var beredd att likvidera dem fort om de märker misstaget och vill ha tillbaka sina pengar. Du när absolut inte kontakta dem och berätta om misstaget - det är deras ansvar att upptäcka själva.
submitted by The_Ayn_Rand to fexlomArchive [link] [comments]